Link naar de Eindhoven encyclopedie:
http://www.eindhoven-encyclopedie.nl

Uitnodiging voor de viering van het 70-jarig bestaan


Datum:
woendag 5 november

Plaats:
Academisch Genootschap

Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

Samenkomst: vanaf 17.30 uur
Openingswoord: 18.00 uur
Afsluiting: ca. 22.00 uur

Informatie

 

Lezing

Dinsdag 14 oktober 2014

Adel in Brabant door mevrouw Klaasje Douma.
Over de adellijke families uit het Noord-Brabant van de negentiende en twintigste eeuw.
Openbare lezing, dus introducees en andere belangstellen zijn van harte welkom!

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 25 september 2014

De Pilotenlijn in Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog.
Door Ad van Rijswijk (Esbeek).
Tussen Hilvarenbeek en Lage Mierde lag aan de Belgische grens bij Esbeek een bos van enige duizenden hectaren, dat eigendom was van de levensverzekeringsmaatschappij
“De Utrecht”................

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Excursie naar klooster Mariënhage

Zaterdag 24 mei 2014

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20 personen. Daarom geldt deze uitnodiging enkel voor leden en is aanmelding vooraf noodzakelijk: tel. (040)2213365.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 24 april 2014

Van domineeshuis tot Van Goghhuis 1764-2014
Door drs. Peter van Overbruggen en ing. Jos Thielemans
In de pastorie aan de Berg in Nuenen hebben in haar 250-jarige geschiedenis niet alleen zo’n 20 predikanten met hun gezin gewoond, maar ook kunstenaars: Vincent van Gogh, Nico Eekman en Henri van der Waals. Daarnaast werd de pastorie een tijdlang verhuurd...........

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 27 maart 2014

Opgraving Catharinakerk
Door stadsarcheoloog Nico Arts
In 2005 en 2006 vond in het centrum van Eindhoven een bijzondere opgraving plaats. Anderhalf jaar lang werden door een team van zo’n 85 medewerkers de archeologische overblijfselen van meer dan duizend individuen opgegraven daterend uit de jaren circa 1200-1850.......

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 februari 2014

(jaarvergadering)

In deze ledenvergadering wordt voorgesteld, de vereniging op te heffen per 5 of 6 november 2014.

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden. Zie verder de toelichtingen na de agenda. Aanvang 20:00 uur.

Locatie is de Ronde Zaal van SG Augustinianum, van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven

Toelichtingen

 

Lezing

Donderdag 23 januari 2014

Hugo Brouwer (1913-1986), een veelzijdig beeldend kunstenaar.

Door drs. Peter Thoben.

Locatie is het Atrium van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur. Het Atrium is het ronde gebouw op de binnenplaats. Via de hoofdingang door de grote hal, oversteken naar de binnenplaats.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 19 december 2013

Kerstmis in Brabant door Johan Biemans. Wij Brabanders, en niet in de laatste plaats de Kempenaars, mogen terugzien op een rijke en schone traditie. Schrijvers als Felix Timmermans en Ernest Claes, en wat dichter bij huis ook Antoon Coolen, hebben ..........

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 28 november 2013

Het Brabantse landschap, de vorming daarvan en zijn vroege bewoners

Door Jan Broertjes

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 24 oktober 2013

De geschiedenis van de Eindhovense prentbriefkaart.

Door Jan Spoorenberg

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Dinsdag 24 september 2013

Katholiek voetbal in Brabant in de tijd tussen de twee wereldoorlogen.

Door Christ van den Besselaar.

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Wandeling

Zaterdag 31 augustus 2013

Heemkundge wandeling door Eckart. 

De excursiecommissie heeft een 5,3 km lange wandeling uitgezet langs historische panden en plekken in Eckart.

Informatie

 

Zomerreces

Tot eind augustus 2013

Het nieuwe seizoen begint met een excursie , nadere informatie volgt...

 

Lezing

Donderdag 25 april 2013

Luchtfotografie boven Eindhoven in de periode van 1923 tot 1983. De lezing wordt door een trio van (bestuurs) leden gegeven:
Jan Spoorenberg, Peter Thoben en Jos Hüsken.

Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 14 maart 2013

Eindhovens stedelijk erfgoed uit de Wederopbouwperiode 1945 - 1965.
Door dr.ir. Piet Beekman.
Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Jaarvergadering

Donderdag 28 februari 2013

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden. In de pauze tracteert de vereniging op een kleine versnapering. Na de pauze vergast Riet Bakermans ons op verhalen in dialect. Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 31 januari 2013

Twee Eindhovense dichters en hun initiatieven:
Lodewijk van Woensel en Joop Oversteegen. Door Peter Thoben. Aanvang 20.00 uur in het Atrium van Scholengemeenschap Augustinianum, van Wassenhovestraat 26 te Eindhoven

Informatie

 

 

Forum-discussie Culturele bezinning Eindhoven

Donderdag 20 december 2012

Aanvang 20.00 uur in de Ronde Zaal van Scholengemeenschap Augustinianum, van Wassenhovestraat 26 te Eindhoven

Informatie

 

 

Lezing/Film

Donderdag 29 november 2012

Dit wordt verzorgd door de heer Phocas Kroon en begint om 20:00 uur in de ronde zaal van het Augustinianum.

Voorafgaand hieraan een extra ledenvergadering over de toekomst van de HSK. Deze is alleen toegankelijk voor leden en begint om 19:30 uur.

Informatie

 

 

Lezing

Donderdag 25 oktober 2012

Woensel zonder boerderijen, hoe heeft het zover kunnen komen? Door de heer Jos Hüsken. In de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Voorafgaand hieraan een ledenvergadering over de toekomst van de HSK. Deze is alleen toegankelijk voor leden en begint om 19:30 uur.

Informatie

 

 

Lezing

Donderdag 13 september 2012

De heer Theo Verschueren zal een lezing houden over de geschiedenis van het Eindhoven gilde van Sint Catharina. Hij zal stilstaan bij de beginjaren (1437 en later), en de geschiedenis met ups en downs belichten.

Aanvang 20:00 uur in de Catharinakerk.

Informatie

 

 

Presentatie jaarboek

Zondag 19 augustus 2012

Op zondag 19 augustus 2012 organiseert de Heemkundige Studiekring Kempenland Eindhoven een reünie van de oud-Woenselse boerenbevolking. Tevens vindt die middag de boekpresentatie plaats van het kersverse jaarboek. De toegang is gratis.

Informatie

 

Excursie naar Turnhout

Zaterdag 2 juni 2012

Excursie naar (het jarige) Turnhout. Nadere informatie volgt nog. In tegenstelling tot een eerdere aankondiging dus niet op 12 mei maar op 2 juni.

Informatie

 

Lezing "Archeologie in Eindhoven"

Donderdag 19 april 2012

Door onze stadsarcheoloog drs. Nico Arts, entree is gratis. Tijdens de lezing wordt een overzicht gegeven van de resultaten van allerlei opgravingen in en om Eindhoven. Hierbij zal met name de relatie tussen stad en platteland aan de orde komen. De lezing wordt geillustreerd met veel beeldmateriaal. In de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing "Is Eindhoven lelijk of hoe maak je van zes dorpen één stad"?

Dinsdag 27 maart 2012

Door de heer Peter Trommar. De spreker publiceert regelmatig over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van de stad Eindhoven. Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Jaarvergadering

Donderdag 1 maart 2012

Zie voor de agenda de nieuwsbrief van februari 2012. Na de pauze (met tractatie) zal onze vice-voorzitter drs. Peter Thoben een inleiding verzorgen over 'eerste stenen' in Eindhoven. Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Filmvertoning "De historie van de Eindhovense industrie"

Dinsdag 17 januari

Door de heer Phocas Kroon.
De duur van deze film is ongeveer 25 min. Hierna wordt de film vertoond "Straatbeeld van Eindhoven 1920-1980". De duur van deze film is ongeveer een uur. Na afloop bent u in de gelegenheid tot het stellen van vragen of het geven van antwoorden aan de maker van beide films.
Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing "Rondom Kerstmis en de Kunst"

Donderdag 22 december

Door drs. Peter Thoben.
In de beeldende kunst zijn kerstvoorstellingen, in bijzonder de Geboorte van Christus in de stal van Bethlehem en de aanbidding van de Driekoningen, belangrijke thema's die door de eeuwen heen een schier eindeloze stroom aan kunstwerken hebben opgeleverd.
Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing over "Sinterklaas"

Donderdag 24 november

Jos Mangnus vertelt over speculaaspoppen, suikergoed de "appeltjes van oranje" en nog veel meer....
Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Pic 1Informatie

 

Lezing over "Hekserij"

Donderdag 20 oktober

Sonja Deschrijver gaat het hebben over smeerpotten,
donderwolken en
duivelsbeelden:
toverijvervolgingen in Peelland (1595)

Informatie

 

Excursie
naar Hamond-Achel

Zaterdag 15 oktober

Deze komt in plaats van de eerder aangekondigde excursie naar Turnhout op 24 september 2011.

Informatie

 

Lezing
"De landloperskolonies
van de Noorderkempen"

Donderdag 22 september

Lezing "De landloperskolonies
van de Noorderkempen"
Een lezing door de heer Karel Govaerts.
Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Attentie! de excursie naar Hamond-Achel is niet op 24 september maar op een later tijdstip

Informatie

 

Excursie

Zaterdag 14 mei 2011

Naar Kasteel Heeswijk (Kasteel 4, 5473 ZH Heeswijk-Dinther) en naar cultuurhistorisch en monumentaal Den Dungen

Programma

 

Vlaamse en Noord-Brabantse kunstenaars

Donderdag 28 April 2011

Peter Thoben over de uitwisseling van Vlaamse en Nederlandse beeldhouwkunst in de periode 1800-1950. Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Bijgeloof in Brabant

Donderdag 24 Maart 2011

Een lezing van Paul Spapens over bijgeloof in Brabant. Ronde zaal Augustinianum Eindhoven. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Sterven in de
middeleeuwen

Dinsdag 22 Maart 2011

Deze lezing wordt gehouden door de "Stichting Vrienden van Museum Kempenland" in Wijkgebouw
't Slot Kastelenplein 167 in Eindhoven. Toegang ook voor leden van de HSK. TELEFONISCH AANMELDEN VERPLICHT! Zie info. Aanvang 19:30 uur.

Pic 1Informatie

 

Ledenvergadering

Donderdag 24 feb. 2011

Algemene ledenvergadering. Zie voor de agenda de nieuwsbrief van februari 2011. Locatie is de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Archeologie

Donderdag 20 jan. 2011

Een lezing van Theo de Jong over archeologie "Wonen in de bronstijd op Ekkersrijt". De lezing wordt gegeven in de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Excursie

Zaterdag 18 dec. 2010

De excursie naar Turnhout is wegens omstandigheden afgelast.

Informatie

 

Fotopresentatie

Donderdag 18 nov. 2010

Jos Hüsken, Eindhoven in oude en nieuwe afbeeldingen. De lezing wordt gegeven in de ronde zaal van het Augustinianum. Aanvang 20:00 uur.

Informatie

 

Lezing

Donderdag 21 okt. 2010

Een lezing van Gerard Noordman over het beheer en het beleid van de openbare ruimten in de gemeente Eindhoven. Deze keer wordt de lezing gegeven in de ronde zaal van het Augustinianum.

Informatie/route

 

Bevrijding van eindhoven

Woensdag 22 sept. 2010

Er zullen dan documentaires worden vertoond over de bevrijding van Eindhoven.

Informatie

 

Excursie naar Esbeek  / Hilvarenbeek

zaterdag 29 mei 2010

Zie programma.

Programma

 

Eindhoven in beeld

21 april 2010

Een lezing van Frans Gommers over de zeer succesvolle interactieve beeldbank  van Eindhoven
Eindhoven-in-beeld.nl.

Informatie

 

Koning Lodewijk Napoleon op reis door Brabant in 1809

18 maart 2010

Hans van den Eeden, over de tocht van koning Lodewijk Napoleon door het Brabant van het koninkrijk Holland 1806-1810. Plaats: museum Kempenland aan de St-Antoniusstraat om 20:00 uur.

Aankondiging

 

Algemene ledenvergadering

17 februari 2010

Algemene ledenvergadering, na de pauze een lezing van drs. Peter Thoben over leer looien en leerlooiers in Eindhoven. Plaats: museum Kempenland aan de St-Antoniusstraat om 20:00 uur.

Agenda

 

Eicha museum Bergeijk

16 januari 2010

Excursie naar het Eicha Museum Bergeijk Door Johan Biemans

Meer

 

Laatste activiteiten van het jaar 2009

Café "Casino" Stratum

Mededeling

 

Museum Kempenland

Zondag 29 november 2009

"Het spreekwoorden schilderij"

Flyer